درباره دستگاه اتوماتیک لمینیت

- Dec 21, 2018-

دستگاه لمینیت اتوماتیک یک کامپوزیت از پیش ساخته شده است که در طول سال ها با توجه به تقاضای بازار توسعه یافته است. این دستگاه تغذیه کاغذ اتوماتیک را تنظیم می کند - کنترل سرعت دیجیتال - قطع متقاطع کاغذ - ورق نازک کاغذ ضد نورد - لبه فیلم - فیلم سقفی مداوم - فن آوری پیشرفته مانند فاصله کاغذ CNC می تواند به طور گسترده ای در کتاب ها، مجلات، نقشه ها، نقشه ها و غیره استفاده شود پوشش، پوشش دو، سرد، مطبوعات، تجهیزات اداری است.