چرا تخته مدارها معمولاً سبز هستند؟

- Aug 19, 2019-

من می بینم که بیشتر تابلوهای مدار چاپی به رنگ سبز است. من چند تخته آبی و زرد دیده ام ، اما خیلی زیاد نیست - بنابراین یک سؤال دارم: چرا اکثر PCB ها سبز هستند؟

سؤال فوق نه تنها توسط سرگرمی های الکترونیک مطرح می شود بلکه توسط مهندسین نیز مورد سؤال قرار می گیرد ، بنابراین امروز بیایید رمز و راز را کشف کنیم.