منبع PCB

- Sep 11, 2018-

خالق هیئت مدیره مدار چاپی پل اولل ایزلر اتریش بود که اولین بار در سال 1936 یک برد مدار چاپی را در سال 1936 به تصویب رساند. در سال 1943، آمریکایی ها از این تکنولوژی برای رادیوهای نظامی استفاده می کردند و در سال 1948 ایالات متحده به طور رسمی اختراع برای استفاده تجاری.

از اواسط دهه 1950، تخته مدار چاپی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. قبل از اینکه PCB ظاهر شود، اتصال بین اجزای الکترونیکی مبتنی بر اتصال مستقیم سیم است. امروزه سیم ها فقط در آزمایشگاه ها برای برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار می گیرند، و تخته مدار چاپی قطعا در صنعت الکترونیک غالب است.